Senin, 27 Februari 2012

Berdoa

Berdoa

Ibuku yang telah memelihara dan membesarkan daku
Dan dia telah menyekolahkanku
Dia satu satunya untukku
Yang merawat aku semenjak kecil
Aku akan mendoakan ibuku
Karna dia yang mengayun- ayun
Ketika aku masih kecil
Dan dia membesarkan ku.